Belangrijke documenten

Hier vind je een aantal belangrijke documenten.

Vanaf vorig jaar kunnen jullie HIER online inschrijven. Mocht je hier problemen bij ondervinden, kan je het inschrijvingsstrookje ook hier downloaden. Print dit af, en bezorg het zo snel mogelijk aan de leiding. Betalen gebeurt via overschrijving op rekeningnummer 230-0161077-77 en kost €36 voor het eerste kind, €34 voor het tweede en €32 voor het derde. Dit bedrag dient om de verzekeringskosten te dekken. Vermeld bij je overschrijving zeker de volledige naam van je kind, en zo mogelijk de tak waarin het terechtkomt.

De individuele steekkaart (ook bekend als medische fiche) zorgt ervoor dat de leiding goed geïnformeerd is over elk lid in de groep, en draagt zo bij aan een goede (en veilige) werking van de scouts. Deze steekkaart moet elk jaar herzien worden, en kan hier gedownload worden. Voor Intaktleden bestaat nog een extra formulier met aanvullende informatie, dat hier te verkrijgen is.