Inschrijvingen Jonggiverkamp

Het kamp van de Jonggivers kost 150 euro.

Gelieve dit bedrag te storten op: BE73 9731 4170 9960

Inschrijven doe je hier!

Inschrijvingsformulier Jonggivers
  • Dit formulier geldt als voorlopige inschrijving. Gelieve zo snel mogelijk het juiste bedrag, zoals vermeld in het kampboekje, te storten. Bij aankomst op kamp krijgen jullie de mogelijkheid alle gegevens nog eens na te kijken.